De "verbeelding" van de Omgevingswet

De verbeelding (of plankaart) zoals nu gangbaar is voor bestemmingsplannen gaat verdwijnen. Onder de Omgevingswet worden de regels meer leidend en heeft de kaart een minder belangrijke rol. Deze kaart, de geometrie genaamd, is een weergave van de regels van het omgevingsplan die specifiek op en voor een locatie gelden.

Twee van onze specialisten op het gebied van de Omgevingswet, Joost Konings en Daniëlle Best, zijn het niet volledig eens met de stelling dat de kaart een minder belangrijke rol heeft binnen de Omgevingswet. Volgens hen is de kaart een essentieel onderdeel van het omgevingsplan. Met de kaart wordt duidelijk aangegeven welke regels voor specifieke locaties gelden. Daardoor moet er voorafgaand aan het omgevingsplan meer worden nagedacht welke onderdelen wel of niet op de kaart worden gezet. Daarnaast kunnen kaartbeelden ook een belangrijke rol spelen om diverse regels uit te leggen.

Daarmee zijn onze specialisten van mening dat het gebruik van de kaart anders gaat worden dan de huidige verbeelding van een bestemmingsplan, maar dat de kaart wel een essentieel onderdeel is van het omgevingsplan.

Meer weten over dit onderdeel van de Omgevingswet? Neem gerust contact met ons op!