Koreaanse delegatie op bezoek bij Wissing

Koreaanse delegatie op bezoek bij Wissing

Een Koreaanse delegatie wilde graag geïnformeerd worden over de visie van Wissing op klimaatverandering en verstedelijking. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het Korea Environment Ministry, de Korea Environment Corporation en de 7 grootste steden van het land. Wij ontvingen hen vrijdag 16 mei op ons kantoor, waar Piet Kalsbeek een presentatie gaf over Klimaatadaptatie en ‘Green Infrastructure’ aan de hand van onze projecten in Amersfoort-Nieuwland, Beira Mozambique en Shezidao Taipei.

Na de presentatie kwam het gesprek op gang. De delegatie bleek een enorme interesse te hebben in de integrale aanpak van Wissing voor de wijze waarop de combinatie van groene infrastructuur en technologische innovaties leiden tot slimmere steden. Steden die beter in staat zijn om de effecten van klimaatverandering op te vangen, zoals zeespiegelstijging, meer regenwater in de stad, de opwarming van stedelijke gebieden. De dag na het bezoek aan ons kantoor ging de delegatie op excursie naar de door Wissing ontworpen wijk Nieuwland in Amersfoort.

Revolutionair ontwerp

Nieuwland was 20 jaar geleden een revolutionair ontwerp, waarmee op een integrale manier een duurzaam stadsdeel tot stand is gekomen. Voor het eerst werden op een grootschalige manier een Watermachine, Zonenergie en Circulaire economie geïntroduceerd. Nieuwland heeft nog niets van haar glans verloren, want zelfs de Eneco maakte een aantal jaren geleden haar reclamefilm over duurzame energie in deze wijk.
Veel van de toen nieuwe aspecten zijn inmiddels gemeengoed geworden. Lees meer over deze duurzame voorbeeldwijk.

In ons Masterplan voor Beira hebben we voorstellen gedaan om met een groene infrastructuur de kwaliteit van zowel het drainagesysteem als de omgevingskwaliteit van de stad te verbeteren. Projecten voor verbetering van de kustbescherming (onder andere door het herstellen van de duinen en mangrovebossen) zijn inmiddels opgenomen in het vrijdag vastgestelde Beira Recovery and Resilience Plan. Lees meer over dit plan in de LinkedIn post van Ben Lamoree.

Shezidao is een voorbeeldwijk voor duurzame stadsontwikkeling. Wissing heeft het stadsbestuur geholpen met een visie op dit gebied voor 11.000 nieuwe woningen. Over dit project lees je meer projectpagina.

Wij blijven ondertussen onze visie op duurzame stadsontwikkeling voortdurend uitdragen en uittesten. In Nederland zijn Geerpark-Vlijmen, Fabriekskwartier-Tilburg en De Kreek-Midden Delfland in uitvoering. Ook internationaal dragen wij ons steentje bij, en de toepassing hiervan in de Koreaanse steden is voor ons een mooie ambitie.

Aanvraag digitaal boek Nieuwland

Interesse in de digitale versie van het boek 'Nieuwland - Het begin van een nieuw leven'? Stuur ons een verzoek via onderstaand formulier en ontvang het document per e-mail.
Hartelijk dank voor de aanvraag!