Wissing trots op jong talent!

Wissing trots op jong talent!

Afgelopen vrijdag presenteerden drie jonge stedenbouwkundigen van Wissing hun inzending tijdens de finale van de prijsvraag ‘Maximaal Park – Maximaal Wonen’ georganiseerd door Jong BNSP en Gemeente Zoetermeer. In hun visie verandert het Van Tuyllpark de komende jaren in een top plek waar mens en natuur hand in hand gaan. Een inclusief stedelijk landschap waar sport, park en stad versmelten, een unieke plek voor Zoetermeer.

De prijsvraag voor jonge stedenbouwkundigen werd uit geschreven om nieuwe ideeën te verzamelen voor de 10.000 tot 16.000 woningen die de komende jaren gerealiseerd gaan worden in de groene stad Zoetermeer. Het Van Tuyllpark is een van de mogelijke locaties hiervoor. De vraag die centraal stond; hoe gaan een hoge concentratie groen en een hoge concentratie woningen op een prettige manier samen?

In de top 5

In de top 5

Marten Reijnen, Mark Sander van Beijnum en Joost Konings bogen zich over dit interessante vraagstuk en niet zonder resultaat! Zij eindigden in de top 5 van alle inzendingen met hun plan “Van Tuyllpark – gezonde leefomgeving voor actieve stedelingen”.  Hierin werd een voorstel gedaan voor een duurzaam stedelijk landschap waarin actieve stedelingen een thuis in de natuur vinden. Het is een ontwerpend onderzoek naar binnenstedelijke transformatie en verdichting met kwaliteit. Een plek die de geneugten van de stad combineert met de kwaliteit van het groen. Ze zetten met het plan in op de menselijke maat, klimaatbestendigheid en natuurinclusiviteit.

De top 5 inzendingen werden op 1 februari in het stadhuis van Zoetermeer gepresenteerd aan de vakjury met professionals uit het vak. Helaas gingen de heren niet met de winst naar huis. Wel hebben zij met veel plezier en enthousiasme aan deze opdracht gewerkt, waarin zij al hun kennis en ideeën op het gebied van duurzame, groene stedenbouw in hoge dichtheid konden verwerken in hun visie.

De inzending is te vinden op de website van BNSP en bovendien zijn alle inzendingen vanaf 11 februari te zien in het stadhuis van Zoetermeer. Het project is toegevoegd aan het projectenoverzicht op deze website. Wij zijn trots op het jonge talent binnen het Wissing team!