Een week vol geslaagde participatiebijeenkomsten

Participatie is een belangrijk onderdeel van ons werk. Zo waren wij vorige week aanwezig bij verschillende bewonersavonden.

Sweelincklaan in Tilburg

Sweelincklaan in Tilburg

Marten was aanwezig bij de Omgevingsdialoog over onze plannen aan de Sweelincklaan in Tilburg. In een gezamenlijk atelier voerden we met BPD, Van der Weegen en de Gemeente Tilburg een haalbaarheidsstudie uit. Dit schetsontwerp stedenbouwkundig plan met woningen en een basisschool is tijdens de positieve avond besproken met professionele stakeholders, wijkraden en de omwonenden. Het resultaat: positieve input om het vervolgproces mee in te kunnen.

Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Boekhorst

Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Boekhorst

Daniëlle en Anouk waren bij de drukbezochte informatieavond aanwezig om het ontwerpbestemmingsplan van Nieuw Boekhorst in de Gemeente Teylingen te presenteren. Het woningbouwproject Nieuw Boekhorst voorziet in de realisatie van een nieuwe uitbreidingswijk aan de noordwestrand van Voorhout.

Wilhelminaplein in Gilze en Rijen

Wilhelminaplein in Gilze en Rijen

Hilke en Mark Sander waren aanwezig bij de informatieavond voor het Wilhelminaplein in de Gemeente Gilze en Rijen. Hier werden drie schetsvarianten gepresenteerd voor de herinrichting van het Wilhelminaplein. De bewoners en ondernemers uit het dorp werden gevraagd om hun mening te geven over deze schetsvariant.

Het waren weer zeer waardevolle participatiebijeenkomsten met grote betrokkenheid van de aanwezigen. Op naar de volgende stappen in het vervolgproces!