Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Wij maken plannen met respect voor de plek en haar bewoners (planten, dieren en mensen). Plannen die zuinig omgaan met materiaal en energie en die bijdragen aan de biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie. Kortom, duurzame plannen. Door bij elk ontwerp, idee of beleidsstuk op voorhand na te denken over duurzaamheid kunnen we ook daadwerkelijk verandering op gang brengen en leefomgevingen meer in balans brengen.

Wissing bekijkt daarom elk plan integraal vanuit stedenbouw, de buitenruimte en planologie. Binnen elke discipline bekijken we wat we kunnen bereiken op het vlak van duurzaamheid. We starten de dialoog hierover en jagen deze gedurende het proces aan. We gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden, zonder daarbij het hoofddoel uit het oog te verliezen. We inspireren en implementeren. Samen werken wij aan een mooie leefbare toekomst met 3 uitgangspunten:

1.       Klimaatbestendigheid als basis

2.       Symbiose tussen stad en natuur

3.       Nature based solutions

Klimaatbestendigheid als basis
Klimaatadaptatie maakt ook onderdeel uit van de speelgelegenheid in Geerpark
Klimaatbestendigheid als basis
Al het regenwater in De Kreek wordt oppervlakkig afgevoerd

Klimaatbestendigheid als basis

Hevige regens, overstromingen, droogte, verzwakte dijken, veenoxidatie, seizoenen in de war. De opwarming van het klimaat door de menselijke invloed is nu een vaststaand feit.

[KNMI 2021: KNMI Klimaatsignaal’21: hoe het klimaat in Nederland snel verandert, KNMI, De Bilt, 72 pp.]

Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, heeft in de zomer van 2021 vastgesteld dat de opwarming van de aarde door de mens is veroorzaakt. Ook is geconcludeerd dat met de huidige uitstoot van broeikasgassen de atmosfeer in 2030 al zoveel broeikassen bevat dat de 1,5 °C grens waarschijnlijk permanent overschreden wordt. Dat is een decennium eerder dan verwacht. Hiermee staan we dus voor een grote uitdaging. We zullen zoveel mogelijk maatregelen treffen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en de doelstelling van een maximale opwarming van 1,5 °C te kunnen halen.

En wat doen we hier dan mee? Wissing neemt haar verantwoordelijkheid en zoekt naar middelen en maatregelen om piekbuien slim op te vangen en het water vast te houden voor droge tijden. Hierbij hebben wij aandacht voor voldoende infiltratie voor een gezond bodemleven. Kortom, slimme watersystemen die tevens ruimte geven voor recreatie en zorgen voor verkoeling. Klimaatbestendigheid is nu ook een kans om onze leefomgeving gezonder en aantrekkelijker te maken. Zoals in Geerpark Vlijmen waar de waterslinger het gehele woongebied voorziet van een robuuste waterbuffer, volop ruimte om te wandelen en tevens als een natuurlijke airconditioning fungeert. Ook De Kreek in Den Hoorn laat een variatie aan waterbergingsoplossingen zien die tevens van recreatieve waarde zijn.

Symbiose tussen stad en natuur
Zowel op horizontaal als verticaal vlak wordt er bij de Stationstuinen nagedacht over natuurontwikkeling
Symbiose tussen stad en natuur
Natuurinclusief ontwerpen is bij de Groene Vaart uitgangspunt

Symbiose tussen stad en natuur

In het verleden zijn steden doorgaans ontworpen als agglomeraties in het landschap. Er werd voornamelijk buiten de steden geïnvesteerd in het onderhoud en ontwikkelen van natuurgebieden. Kortom de stad en natuur werden veelal los van elkaar gezien.

Meer en meer wordt het duidelijk dat onze stad helemaal niet los staat van de natuur. Sterker nog, vele planten en diersoorten hebben zich al permanent gevestigd in onze stedelijke omgeving. Maar dit geldt niet voor alle soorten en onze steden zijn tot dusver selectief in de inrichting voor ecologie. Dit heeft geleid tot een dramatische afname van leefgebieden voor vele planten en diersoorten en een vermindering in de biodiversiteit. Dat heeft grote consequenties voor zowel de gezondheid, kwaliteit en kwantiteit van de ecologie, alsmede de verandering van het klimaat.

Natuur heeft een grote capaciteit om CO₂ op te slaan. Om die reden zijn op het moment natuurgebieden dé buffer om de effecten van het steeds extremere klimaat te dempen. Door natuur ook steeds meer een plek te geven in de stad, zal dit effect alleen nog maar worden vergroot. Daarom zoeken we steeds meer naar het toevoegen van natuur in het landschap. Zoals in Fabriekskwartier Tilburg waar we stadsnatuur in een hoogstedelijk gebied introduceren als fundament in het plan. Ook in De Stationstuinen Barendrecht verdringt stadsnatuur de auto in een OV-knooppunt met 3.500 woningen. Het is zaak om onze steden en dorpen ook te gaan zien als een waardevol natuurgebied.

Nature based solutions
Nature based solutions
De inrichtingselementen van de openbare ruimte in Havenkwartier spelen in op de kwaliteiten van de natuur

Nature based solutions

Bij de zoektocht naar klimaatbestendigheid en symbiose tussen stad en natuur gaan we steeds minder uit van enkel technologische oplossingen. Deze bieden vaak de oplossing voor één enkel probleem. In plaats daarvan focussen we ons op integrale ingrepen die naast het bieden van oplossingen voor thema’s zoals wateroverlast, hittestress, gezondheid, energie, mobiliteit, et cetera ook altijd bijdragen aan de natuur en haar ecosysteem. Denk bijvoorbeeld aan het slim plaatsen van bomen nabij woningen in plaats van zonneschermen voor de ramen of het toepassen van biodiverse vegetatie op daken, in plaats van monoculturen zoals alleen sedum of grassen.

Met de juiste aanpak voor natuurontwikkeling in onze steden wordt er een gezonder en plezierigere leefomgeving om in te wonen en werken bereikt. Hier leven bewoners in harmonie met de natuur, met groen en water. Daarmee is er ruimte voor biodiversiteit, ontstaat er geen wateroverlast, is het koeler in de zomer en is er daardoor minder sprake van verdroging. Er komt minder CO₂, fijnstof en stikstof in de atmosfeer en er ontstaat hierdoor een schonere lucht. Er wordt minder energie verbruikt en er ontstaat een circulaire economie volgens de principes van de natuur. Dat is dus de moeite waard om ons als team, met onze partners en opdrachtgevers, telkens voor in te zetten.

Excursie klimaatadaptatie De Plantage - Geldermalsen

Excursie klimaatadaptatie De Plantage - Geldermalsen

Inspiratie voor een klimaatadaptieve wijk

Bovenstaande video is een voorbeeld van hoe we eerder met een van onze opdrachtgevers aan de slag gingen om inspiratie op te doen voor de klimaatvisie voor de Woongaard in De Plantage in Geldermalsen. In deze video nam Mark Sander de projectgroep van de Woongaard mee door de wijk Boszoom in Pijnacker en nodigde hen zo uit om op excursie te gaan en de mogelijkheden voor een klimaatadaptieve inrichting te ontdekken.

Mark Sander van Beijnum
Mark Sander van Beijnum

Het is van belang dat we onze leefomgeving aanpassen aan het veranderende klimaat. Van ontwerp tot omgevingsplan en van openbare ruimte tot architectuur, klimaatadaptatie is in onze plannen een integraal onderdeel van het proces.