Wissing - Ruimtelijke denkers


Klantenlogin
De actualiseringsplicht van bestemmingsplannen is afgeschaft!

De actualiseringsplicht van bestemmingsplannen is afgeschaft!

Wellicht bent u al op de hoogte van het vervallen van de plicht om bestemmingsplannen tijdig weer te herzien en opnieuw vast te stellen. Dat geeft gemeenten de ruimte om zich voor te bereiden op de komende Omgevingswet. En dat niet alleen, door het vervallen van de verplichting, vervalt ook de sanctie om geen leges te mogen heffen als het plan over de datum is.

 

Er is wel een maar:

De (verouderde) plannen moeten wel te vinden (raadpleegbaar) zijn op de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl. Maar wat als dat (nog) niet het geval is? Onze kaartenman André Domburg en de Teken- en Rekenkamer helpen u uit de brand!

Dan zijn er 3 mogelijkheden:

  1. Het is toch echt nodig om het plan te actualiseren i.v.m. nieuwe ontwikkelingen:Stel een nieuw bestemmingsplan op (probeer daarbij om voor te sorteren op de Omgevingswet!).
  2. Het plan is al wel gedigitaliseerd en voldoet aan de RO-standaarden en is IMRO-gecodeerd (dat mogen ook ‘verouderde’ standaarden zijn), maar is echter nooit op ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar gemaakt: Publiceer het plan alsnog op ruimtelijkeplannen.nl.
  3. Het plan is nog op papier: Laat een Plancontour & PDF-plan (PCP-plan) maken en publiceer dit op ruimtelijkeplannen.nl. Dit is de snelste en goedkoopste oplossing en kan gemakkelijk in ‘batch’ worden gedaan.

Maar u heeft het te druk en geen capaciteit, kennis of  de juiste software om dit zelf te doen: Onze Teken- en Rekenkamer doet het voor u!

Neem contact op met onze kaartenman André Domburg en hij doet u een interessant voorstel!

 

 

Personen:

Expertisegebieden:

 

alle nieuwsberichten