Wissing - Ruimtelijke denkers


Klantenlogin
Nieuwe opdracht: Visie voor kernrandzone Tuinderslaan Mijdrecht

Nieuwe opdracht: Visie voor kernrandzone Tuinderslaan Mijdrecht

Wissing heeft van de Gemeente De Ronde Venen opdracht gekregen voor het opstellen van een kernrandzonevisie voor het Tuinderslaangebied in Mijdrecht. Deze visie is de volgende stap om tot de realisatie van een aantrekkelijke dorpsrand te komen. Het wordt een gedurfd, verleidelijk en uitnodigend inspiratiedocument en leidraad voor nieuwe kwalitatieve ontwikkelingen. De visie maken we niet alleen, dit doen wij samen met de gemeente, bewoners en lokale stakeholders. Wij kijken uit naar de samenwerking!

Het Tuinderslaan gebied is in het provinciale beleid aangewezen als ‘glasconcentratiegebied’, maar het is in de praktijk een gemengd gebied met tuinbouwbedrijven, bedrijven en (burger)woningen. Om te komen tot realisatie van een aantrekkelijke dorpsrand is de volgende stap de provincie te verzoeken de aanduiding ‘glasconcentratiegebied’ te laten vervallen en het opstellen van een kernrandzonevisie. Zonder de aanduiding ‘glasconcentratiegebied’ en met een kernrandzonevisie is er planologische meer ruimte voor ontwikkeling en kan het gebied in de door bewoners, stakeholders en gemeente gewenste richting transformeren.

 

Om te komen tot een goede visie gaan we samen met de gemeente onder andere in gesprek met de provincie, analyseren we het gebied en spreken we met bewoners en gebruikers. Al deze informatie wordt verwerkt tot een raamwerk en inspiratiebeeld, vervolgens getoetst op haalbaarheid en uiteindelijk opgenomen in het visiedocument.

 

Wilt u weten hoe Wissing kijkt naar dorpsranden en de ontwikkeling daarvan? Neem gerust contact op met Désirée de Jonge

 

 

Personen:

Expertisegebieden:

 

alle nieuwsberichten