Wissing - Ruimtelijke denkers


Klantenlogin
Vinkeveld

Vinkeveld

Vinkeveen

Een frisse nieuwe aanpak waarbij de klant centraal staat is de basis geweest voor de herijking van het plan. Hierdoor is in een jaar tijd het vastgelopen plan voor de woonwijk Westerheul IV getransformeerd naar de snel verkopende wijk Vinkeveld. Samen met de klant werd er eerst een nieuwe naam gekozen, Vinkeveld. De herijking van het plan kreeg verder vorm door te luisteren naar de concrete woonwensen. Hiervoor zijn drie woonworkshops georganiseerd. Die gingen over het programma, de indeling van de woningen, over de openbare ruimte en over de verkaveling en sfeer van de wijk.

Wissing heeft de gemeente ondersteund bij de verschillende stappen in het proces. Met onze ervaring op het gebied van co-creatie en haalbare stedenbouwkundige plannen hebben we de gemeente goed kunnen adviseren over hoe je zo'n participatietraject vorm geeft, de planning en over de inhoud en onderwerpen van de woonworkshops. We hebben de inhoudelijke kant van de workshops verzorgd, de resultaten verwerkt in het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan, het inrichtingsplan openbare ruimte gemaakt en het uitwerkingsplan en een nieuw bestemmingsplan.

 

 

De aanpak en de resultaten daarvan heeft ervoor gezorgd voor een hoop enthousiasme van de klanten, de gemeente en bij de ontwikkelende partijen. In een jaar tijd is het vastgelopen project Westerheul IV getransformeerd naar een snel verkopende wijk in aanbouw. Vinkeveld is een afwisselende wijk geworden met veel ruimte voor individuele woonwensen.